Kiedy przysługuje zasiłek stały?

zasiłek stały

Najważniejszą instytucją polityki społecznej państwa zajmującą się pomaganiem osobom i rodzinom, które nie mogą poradzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, nie mając do tego własnych środków, wymaganych uprawnień oraz możliwości jest pomoc społeczna. Jedną z form świadczenia pieniężnego jest zasiłek stały, który przysł...

Read More

Czy zasiłek a umowa zlecenie się wykluczają?

zasiłek a umowa zlecenie

Wiele osób ma wątpliwości dotyczące możliwości dorobienia sobie na umowę zlecenie w trakcie pobierania jakiegoś zasiłku. Największa obawa dotyczy przede wszystkim ryzyka utraty prawa do przyznanego zasiłku, więc kwestia zasiłek a umowa zlecenia ma dla nich zasadnicze znaczenie...

Read More

Polski system opieki socjalnej, czyli ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych

ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych

W dzisiejszych – dość niepewnych czasach na rynku pracy – wielu ludzi zadaje sobie bardzo proste a jakże ważne pytania. Te pytania, spędzające sen z powiek brzmią: ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych...

Read More

Komu przysługuje zasiłek rehabilitacyjny

zasiłek rehabilitacyjny

Jeśli po upływie okresu, w którym ubezpieczony mógł pobierać zasiłek chorobowy, nadal pozostaje on niezdolny do pracy, to może on starać się o zasiłek rehabilitacyjny. Istotne są rokowania dotyczące zdolności do pracy...

Read More