zasiłek stały

Kiedy przysługuje zasiłek stały?

Sprawdź, czy otrzymasz zasiłek stały. Dowiedz się, komu przysługuje. Ile otrzymasz. Najważniejszą instytucją polityki społecznej państwa zajmującą się pomaganiem osobom i rodzinom, które nie mogą poradzić sobie z...

Continue reading

Zasiłki Zus

Kto może liczyć na zasiłek zus?

Obecnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się przyznawaniem i wypłacaniem kilku rodzajów zasiłków. O każdy zasiłek zus należy wystąpić za pomocą wniosku złożonego na odpowiednim formularzu w placówce zus...

Continue reading