Zasiłek opiekuńczy

Kiedy i na jakich zasadach można się starać o zasiłek opiekuńczy?

Kiedy w rodzinie bliska osoba choruje automatycznie zaczynamy się nią opiekować. Czujemy się wobec niej zobowiązani. Jeśli jednak taka opieka wymaga np. rezygnacji z pracy wówczas mamy możliwość starania się o zasiłek opiekuńczy. Istnieje jednak błędne przekonanie, że taka forma zasiłku przysługuje jedynie na dziecko. Nie ma jednak nic mylnego. Owszem zasiłek opiekuńczy może być wypłacany w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem, ale jednak nie tylko. Według obowiązujących przepisów zasiłek opiekuńczy przysługuje ojcu w momencie, gdy matka dziecka, która do tego momentu sprawowała stałą opiekę nad dzieckiem pozostaje w szpitalu z powodu choroby bądź porodu, i w związku zaistniałej sytuacji opiekowanie się dzieckiem pozostałym w domu jest niemożliwe. Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest również na dziecko, które uczęszczało do przedszkola, ale w momencie likwidacji bądź zamknięcia placówki nie mamy możliwość pozostawienia dziecka pod opieką osób trzecich. W przypadku choroby dziecka, które nie ukończyło 14 roku życia. Jak się jednak okazuje, zasiłek opiekuńczy może zostać wypłacony w przypadku sprawowania opieki nad innymi osobami. Mowa tutaj przede wszystkim o dziadkach, rodzicach, teściach czy też małżonka. Warunkiem jest mieszkanie z nimi w jednym gospodarstwie domowym.

Starając się o zasiłek opiekuńczy musimy wziąć pod uwagę, że nie wystarczy opiekowanie się osobą chorą przez kilka godzin dziennie. Opieka taka musi mieć charakter trwały, który niemożliwa nam wykonywanie pracy poza miejscem zamieszkania, w związku z tym pozbawia nas dochodu. Ponadto musimy wziąć pod uwagę, że prawo do zasiłku ma zawsze jedna ze stron, albo ojciec albo matka. Bardzo często zdarza się, że zasiłek opiekuńczy nie zostaje przyznany. Takie sytuacje mają miejsce, kiedy podczas weryfikacji naszej sytuacji ZUS stwierdzi, że jest możliwość sprawowania opieki nad dzieckiem bądź osobą starszą przez inną osobą, która pozostaje np. na zasiłku bezrobotnym., W takich przypadkach korzystanie z zasiłku opiekuńczego według prawa jest nieuzasadnione. Osoba ubiegająca się o zasiłek opiekuńczy musi uiszczać składki chorobowe zarówno te obowiązkowe jak i dobrowolne. Podczas starania się o zasiłek opiekuńczy bardzo często zadajemy sobie pytanie, jaką kwotę otrzymamy. Prawda jest taka, że nie ma określonej stawki. Wysokość zasiłku opiekuńczego oblicza się na podstawie wysokości zarobku z ostatnich 12 miesięcy. Z otrzymanej średniej zakład ubezpieczeń społecznych wypłaca nam jedynie 80% należnej kwoty. Należy jednak pamiętać, że staranie się o zasiłek opiekuńczy wymaga złożenia niezbędnych dokumentów, a także w odpowiednim czasie.

Pamiętajmy, że jeśli nie musimy sprawować opieki nad osobą chorą i w naszym gospodarstwie znajdują się osoby, które mogą opiekować się zarówno naszym dzieckiem, małżonkiem czy inną osobą, która takiej opieki wymaga zasiłek opiekuńczy nie zostanie nam wypłacony. Należy się on jedynie osobą, które są jedynymi osobami mogącymi sprawować opiekę nad osobą tego wymagającą. Zaistniała sytuacja w sposób szczegółowy jest analizowana i sprawdzana zanim zostanie przyznany nam zasiłek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *