Kiedy przysługuje zasiłek stały?

Najważniejszą instytucją polityki społecznej państwa zajmującą się pomaganiem osobom i rodzinom, które nie mogą poradzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, nie mając do tego własnych środków, wymaganych uprawnień oraz możliwości jest pomoc społeczna. Jedną z form świadczenia pieniężnego jest zasiłek stały, który przysługuje osobom na podstawie artykułu 37 ustawy o pomocy społecznej. Aby móc starać się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej osoby i rodziny muszą spełniać tak zwane kryterium dochodowe, co oznacza, że ich dochody nie mogą przekroczyć pewnej ściśle określonej kwoty. Wysokość kryterium dochodowego jest okresowo weryfikowana. Obecnie przypadku osoby gospodarującej samotnie wynosi ono 524 złote, natomiast w przypadku osób pozostających w rodzinie, dochód nie może przekroczyć 456 złotych na jednego członka rodziny. Pomoc społeczną przyznaje się osobom o najniższych dochodach lub niezdolnym do osiągania dochodów z powodu niepełnosprawności lub wieku.

Również przyznanie prawa do zasiłku stałego wymaga spełnienia kryterium dochodowego. Oznacza to, że osoby samotnie gospodarujące lub i wspólnie prowadzące gospodarstwo domowe ubiegająca się o zasiłek stały muszą się wykazywać dochodem niższym od aktualnego kryterium dochodowego. Wysokość zasiłku stałego jest równa różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a osiąganym przez starającą się o przyznanie zasiłku. Obecnie maksymalna kwota zasiłku stałego dla osoby gospodarującej samotnie wynosi 529 złotych. Jednak zasiłek w takiej kwocie mogą otrzymać jedynie osoby, których dochód jest równy zeru. Jeśli jest wyższy, to wysokość wypłacanego zasiłku stałego zostanie pomniejszona o tę kwotę. Najlepiej zrozumieć to na przykładach. Osoba uprawniona do zasiłku stałego i osiągająca miesięczny dochód w wysokości 300 złotych dostanie zasiłek 229 złotych. Osoba osiągająca miesięczny dochód 100 złotych, otrzyma zasiłek stały 339 złotych. Wysokość zasiłku nie może być jednak niższa niż 30 złotych.

O zasiłek stały mogą starać się osoby pełnoletnie samodzielnie gospodarujące lub pozostające w rodzinie niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności. Za niezdolnego do pracy z powodu wieku uznaje się mężczyznę, który ukończył 65 lat lub kobietę, która ukończyła 60 lat i którym nie przysługuje renta lub emerytura. Całkowita niezdolność do pracy wymaga orzeczenia Komisjo ZUS lub lekarza orzecznika o całkowitej niezdolności do pracy ewentualnie niezdolności do samodzielnej egzystencji albo przyznania I lub II grupy inwalidztwa albo orzeczenia zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. W myśl przepisów ustawy o pomocy społecznej w nie wolno łączyć zasiłku stałego z niektórymi innymi świadczeniami, takimi jak renta socjalna, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek rodzinny lub dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Podjęcie pracy skutkuje odebraniem zasiłku stałego poza sytuacją, gdy pracę podejmuje osoba niepełnosprawna w zakładzie pracy chronionej.

GD Star Rating
loading...
Kiedy przysługuje zasiłek stały?, 5.8 out of 10 based on 8 ratings

Słowa kluczowe dla artykułu:

  • zasiłek stały
  • zasilek staly
  • zasiłek stały mops
  • zasiłek stały z mops
  • zasiłek stały 2014
  • ile przysluguje dla dziecka zasilek staly w jakiej wysokosci
  • komu przysluguje zasilek staly z mopsu
  • zasilek staly warunki
  • zasilek staly z mops dla dziecka
  • staly zasilek z urzedu pracy