Zasiłki Zus

Kto może liczyć na zasiłek zus?

Obecnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się przyznawaniem i wypłacaniem kilku rodzajów zasiłków. O każdy zasiłek zus należy wystąpić za pomocą wniosku złożonego na odpowiednim formularzu w placówce zus odpowiedniej według miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek. Jeśli wniosek o zasiłek złoży osoba nie mająca uprawnień do jego przyznania, dostanie oczywiście decyzję odmowną, natomiast braki formalne w postaci niedostarczenia przez zainteresowana osobę jakiegoś dokumentu lub błędne wypełnienie formularza, można uzupełnić poprzez złożenie korekty.

Na liście kilku zasiłków, o jakie w chwili obecnej mogą się ubiegać uprawnione osoby znajduje się zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy oraz zasiłek pogrzebowy. Każdy z nich rządzi się nieco odmiennymi prawami. Prawo do zasiłku chorobowego mają osoby ubezpieczone, które w trakcie ubezpieczenia chorobowego stały się niezdolne do pracy, a także w sytuacji gdy co prawda tytuł do ubezpieczenia chorobowego ustał, ale niezdolność do pracy wynosiła co najmniej 30 dni bez przerwy. Po tym, jak ustanie prawo do zasiłku chorobowego, ubezpieczonemu, który nadal jest niezdolny do pracy, przysługuje inny zasiłek zus, a mianowicie świadczenie rehabilitacyjne przyznawane maksymalnie na okres 12 miesięcy. O zasiłek macierzyński może się starać ubezpieczona, która urodziła dziecko lub przyjęła dziecko do 7 roku życia na wychowanie w ramach przysposobienia lub rodziny zastępczej. O zasiłek opiekuńczy może wystąpić osoba ubezpieczona, która opiekuje się osobiście chorym dzieckiem mającym mniej niż 14 lat, zdrowym dzieckiem mającym mniej niż 8 lat, ewentualnie innym członkiem rodziny pozostającym z nią w jednym gospodarstwie domowym. Ubezpieczony, który ma zmniejszoną sprawność do pracy i otrzymuje niższa pensję z powodu poddania się rehabilitacji lub przyuczenia przez 24 miesiące przysługuje zasiłek wyrównawczy. W sytuacji śmierci osoby ubezpieczonej lub członka jej rodziny można się przysługuje prawo do zasiłku pogrzebowego. Przepisy wyjaśniają również szczegółowo, kto jest uznawany za członka rodziny.

O wszystkie informacje można pytać bezpośrednio w oddziale ZUS w pobliżu miejsca zamieszkania, ewentualnie poszukać ich w Internecie na stronie tej instytucji. Przepisy dotyczące wszystkich szczegółowych kwestii związanych z przyznawaniem prawa do wyżej wymienionych zasiłków oraz ich wypłacaniem są co pewien czas ulegają zmianom, dlatego warto za każdym razem szczegółowo dopytać o aktualne regulacje prawne dotyczące konkretnego rodzaju zasiłku zus. Z punktu widzenia osoby zainteresowanej uzyskaniem zasiłku zus najistotniejsze są kwestie związane z przyznaniem prawa do zasiłku, podstawą do obliczenia jego wymiaru, wysokością zasiłku, na którą można liczyć, zasadami rewaloryzacji oraz procedurą, jaka obowiązuje przy staraniu się o zasiłek zus, a przede wszystkim listą dokumentów, jakie należy skompletować w celu dołączenia ich do składanego wniosku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *