Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Polski system opieki socjalnej, czyli ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

W dzisiejszych – dość niepewnych czasach na rynku pracy – wielu ludzi zadaje sobie bardzo proste a jakże ważne pytania. Te pytania, spędzające sen z powiek brzmią: ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych. Czy w razie utraty pracy będzie mi się należał? Czy stać mnie będzie na życie na dotychczasowym poziomie? Są to bardzo prozaiczne pytania, na które można bardzo łatwo odpowiedzieć. Zasiłek pełen wynosi mniej więcej 60-70 procent najniższej krajowej pensji. Przysługuje po pięciu latach pracy etatowej w pełnym wymiarze godzin i na pewno nie wystarczy nam sam zasiłek na utrzymanie dotychczasowego poziomu życia. Wniosek – najwyższy czas się zabezpieczyć przed ewentualnymi następstwami utraty pracy.

Zasada jest prosta – człowiek z minimum pięcioletnim stażem pracy statystycznie powinien znaleźć nową pracę w przeciągu trzech miesięcy. Oczywiście nigdzie nie jest powiedziane, że będzie to równie ciekawa, ambitna, rozwojowa i dobrze płatna praca jak ta, którą właśnie straciliśmy, bądź wymarzyliśmy sobie, ale będzie to źródło utrzymania. Wiedząc, ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych oraz zakładając scenariusz trzymiesięcznego poszukiwania pracy – łatwo obliczyć, jakiej sumy będzie nam brakowało, aby poziom naszego życia nie zmienił się w tym przykrym etapie przejściowym. Przykładowo – prawa do pełnego zasiłku nabywamy po pięciu latach pracy. Załóżmy, że średnia miesięczna pensja jaką otrzymywaliśmy przez ten czas wynosiła półtora tysiąca złotych. Łatwo obliczyć, że do utrzymania dotychczasowego poziomu finansowego brakować nam będzie przez te trzy miesiące około dwóch tysięcy złotych. Gdybyśmy zabezpieczyli się zawczasu i przez cały okres zatrudnienia odkładali 35 złotych miesięcznie nie mielibyśmy żadnego problemu.

Inaczej przedstawia się sprawa z osobami, które pracowały krócej niż pięć lat. Ich prawo do zasiłku jest ograniczone i wynosi 80 procent sumy ustalonej przez rząd. Dlaczego tak to wygląda? Cóż – z założenia są to osoby młode, często mieszkające jeszcze z rodzicami, bez większych zobowiązań finansowych. Z racji wieku – dużo łatwiej znaleźć im pracę (na przykład fizyczną). Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w tej grupie? Jest to kwota odpowiadająca połowie najniższego dopuszczalnego wynagrodzenia. Można się spierać, czy jest to suma uczciwa czy też nie. Czy państwo realizuje dobrą politykę socjalną, czy nie i tak dalej. Zasady, którymi kierowano się podczas tworzenia systemu pomocy socjalnej dla bezrobotnych są bardzo jasne: państwo nie ma własnych pieniędzy, więc żeby coś od niego dostać – wcześniej musisz mu to dać. Stąd jest właśnie różnica w tym, ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w zależności od stażu pracy. Drugą zasadą, którą kierowano się podczas tworzenia systemu jest to, że Państwo jedynie pomaga bezrobotnym w ciężkim okresie ich życia, a nie wyręcza ich w zarobkowaniu. Stąd wziął się ograniczony czas, w którym przysługuje zasiłek (pół roku), stopniowanie jego wysokości (po trzech miesiącach kwota się zmniejsza) i fakt, że nie należy nam się zasiłek, jeśli to my odejdziemy z pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *