Zasiłek a dodatek pielęgnacyjny: różnice i warunki uzyskania

W naszym kraju nie jest łatwo uzyskać prawo do wypłaty dodatkowych świadczeń, zwłaszcza jeśli nie zna się własnych praw do takowych. Warto zatem znać zawiłości, w tym na przykład różnice, jakie kryją zasiłek a dodatek pielęgnacyjny. Pierwszy problem naszych rodaków polega na tym, że zazwyczaj nawet nie wiedzą, że jakiekolwiek świadczenie pielęgnacyjne się im należy. Najszybciej dowiedzieć się o tym mogą z Internetu lub za sprawą poczty pantoflowej. Jeśli jednak obije im się o uszy stwierdzenie: świadczenie pielęgnacyjne, to często mylą zasiłek z dodatkiem i jeśli złożą wniosek nie o to, co im się należy, to raczej nikt w urzędzie im tego nie wytłumaczy i odchodzą z kwitkiem. Rozwiejmy zatem wszystkie wątpliwości.

Po pierwsze – i najważniejsze – oba świadczenia pielęgnacyjne przyznawane są osobom niepełnosprawnym, różne są tylko ich wysokości oraz pozostałe warunki, jakie ubiegający się o świadczenie musi spełniać. Jak wyglądają kwoty obu świadczeń? Nie są horrendalne sumy, niestety, ale w naszym kraju nie ma co liczyć na wyjątkowo wysoką pomoc z zaplecza socjalnego państwa. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi sto pięćdziesiąt trzy złote i kwota ta nie zmienia się – jak na przykład wysokość renty czy zasiłku dla bezrobotnych – co roku w wyniku waloryzacji. Kwota zasiłku pielęgnacyjnego ostatnio zmieniła się około siedmiu lat temu, wzrastając o dziewięć złotych i od tamtej pory nic się nie zmieniło. Dodatek pielęgnacyjny natomiast opiewa na kwotę wyższą o pięćdziesiąt złotych.

Jakie są zatem obostrzenia w temacie zasiłek a dodatek pielęgnacyjny dla osób pragnących się o nie ubiegać? Zacznijmy od omówienia drugiego z wymienionych świadczeń. Dodatek pielęgnacyjny zarezerwowany jest dla dość wąskiej grupy odbiorców, zapewne ze względu na fakt, iż jest to wyższa kwota od zasiłku. Dodatek otrzymują z urzędu osoby kończące siedemdziesiąty piąty rok życia. Jak wiadomo, średnia długość życia w naszym kraju nie jest wysoka, więc rząd wiele na tym nie traci. Jednakże dodatek jest wypłacany również emerytom lub rencistom, którzy posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz wymagający pomocy przy codziennym funkcjonowaniu – i złożą odpowiedni wniosek. Dla osoby, która nie ma nic z życia, kwota dwustu złotych jest oczywiście śmiechu warta, lecz w naszym kraju bardziej zachęca się ludzi do szybkiego umierania niż do cieszenia się z życia. Zasiłek a dodatek pielęgnacyjny już na pewno nie umilają codzienności chorego. Osoby będące w stanie wykonywać pracę, lecz przy tym posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym (jeśli niepełnosprawność powstała przed dwudziestym pierwszym rokiem życia), mogą natomiast złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny, który jest wypłacany bez względu na uzyskiwane dochody przez cały okres ważności orzeczenia. Warto jednak zwrócić uwagę na istotny fakt, że otrzymywanie dodatku pielęgnacyjnego wyklucza pobieranie zasiłku tego samego typu oraz żadne z powyższych nie jest wypłacane, jeśli osoba zainteresowana długotrwale przebywa w bezpłatnym całodobowym ośrodku opiekuńczym.

GD Star Rating
loading...
Zasiłek a dodatek pielęgnacyjny: różnice i warunki uzyskania, 9.3 out of 10 based on 3 ratings

Słowa kluczowe dla artykułu:

  • dodatek pielgnacyjny
  • dodatek pielęgnacyjny